เทคนิคทำข้อสอบ ielts ให้ทันเวลา

ABAP PROGRAMMING  / Education /  เทคนิคทำข้อสอบ ielts ให้ทันเวลา

เทคนิคทำข้อสอบ ielts ให้ทันเวลา

0 Comments

การสอบ ielts เป็นการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยมีการทดสอบทั้งหมด 4 ทักษะคือ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน   ปัญหาที่พบเป็นส่วนมากคือผู้สอบเมื่ออยู่ในระหว่างการสอบมักจะทำข้อสอบไม่ทันเวลา เนื่องจากมีความตื่นเต้นและมีการคิดทบทวนในข้อนั้นนานเกินไปส่งผลให้เสียเวลาในการทำข้อสอบในข้อต่อไป  เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่อมาสอบ ielts นอกจากความพร้อมในด้านการทำข้อสอบควรจะต้องฝึกฝน เรื่องการใช้เวลาในทำข้อสอบให้ทันเวลา

ฝึกจับเวลาทำข้อสอบ IELTS

วันนี้ทางเรามีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบ ielts ให้ทันเวลามาแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสนามสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยแต่ละส่วนของการสอบมีความยากง่ายต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละท่านด้วยเช่น บางท่านถนัดเรื่องการพูด บางท่านถนัดเรื่องการเขียน จึงใช้เวลาจึงไม่เท่ากัน

IELTS

Part ของการทดสอบการฟังใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที

ควรเตรียมตัวโดยการค้นหาข้อสอบเกี่ยวกับการฟังซึ่งในปัจจุบันนี้มีแนวข้อสอบให้เราสามารถดาวน์โหลดนำมาฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง โดยทดสอบจับเวลาทุกครั้งเพื่อวัดผลว่าเราสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาหรือไม่ เมื่อเปิดเทปฟังให้ฝึกจับใจความประโยคเพราะช่วยในเรื่องความเร็วในการทำข้อสอบด้านนี้ช่วยให้เราสามารถทำได้เร็วขึ้นและไม่เกิดอาการตื่นเต้นเมื่อลงสนามจริง

Part ของการทดสอบการอ่าน ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที

รูปแบบของการทำข้อสอบ ielts จะเป็นลักษณะการเติมคำ ควรฝึกการอ่าน การจับใจความอยู่เสมอเพื่อให้เราสามารถแปลบทความนั้นได้ออกมาอย่างรวดเร็ว หากข้อไหนเราไม่มั่นใจให้ข้ามไปก่อนเลือกทำในข้อสอบที่เราสามารถตอบได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วค่อยย้อนกลับมาทำข้อสอบที่ไม่ได้อีกครั้ง

Part ของการทดสอบการเขียน ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที

โดยข้อสอบ ielts ในส่วนของการเขียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนให้เราเขียนตอบแสดงความคิดเห็นจากคำถามที่ได้  ควรเตรียมรูปประโยค แล้วฝึกการใช้ Tense อย่างง่ายฝึกเขียนให้คล่อง ไม่ควรเขียนยาวจนเกินไปเพราะการอธิบายรายละเอียดบทสรุปที่สั้นอ่านเข้าใจง่ายจึงจะส่งผลดี  สำหรับ

Part ของการทดสอบการพูด

เราใช้วิธีการฟังหนังหรือการฟังข่าว  และพูดตามถ้าเป็นการฝึกออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา การพูดด้วยความมั่นใจจะช่วยทำให้เราออกมาได้ดี  ควรเตรียมรูปประโยคที่คาดว่าจะต้องได้ใช้บ่อยๆโดยสามารถดูแนวทางของข้อสอบได้จากทางอินเตอร์เน็ตฝึกพูดให้กระชับสั้นเข้าใจง่ายจะส่งผลดีต่อตัวเรา

การฝึกทำข้อสอบ ielts โดยจับเวลาด้วยตัวเราเองจะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาและลดความตื่นเต้นในขณะอยู่ในสนามสอบได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สอบ IELTS IDP  www.ielts.idp.co.th