ตู้ดับเพลิงคืออะไร และการตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

0 Comments
ตรวจระบบดับเพลิง

ทุกคนรู้จักตู้ดับเพลิงมากน้อยแค่ไหน เชื่อว่าหลายๆ คนอาจเคยพบเห็นมาก่อน โดยเฉพาะตู้ดับเพลิงที่อยู่ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตู้ดับเพลิง รวมถึงการตรวจระบบดับเพลิงด้วย ว่าต้องตรวจสอบอย่างไร หรือตรวจสอบอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย ตู้ดับเพลิงคืออะไร ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) คือ อุปกรณ์สำคัญในระบบดับเพลิง รวมถึงวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยด้วย ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อถึงคราวฉุกเฉินที่ต้องใช้งาน อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมหรือมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการใช้งานเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ออกแบบไว้ โดยวิศวกรรมสถานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา NFPA ได้มีการกำหนดให้ตู้ดับเพลิงและวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยจะต้องมีการตรวจระบบดับเพลิงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงมากมาย เพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา การตรวจสอบจะต้องตรวจระบบดับเพลิงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงานสูง ตรวจระบบดับเพลิงต้องตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจระบบดับเพลิงจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์โดยหลักๆ ดังต่อไปนี้ ทำการตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำ ตรวจสอบตู้เก็บอุปกรณ์ ตรวจสอบสายฉีดดับเพลิงทั้งชนิดพับหรือชนิดม้วน ตรวจสอบจุดต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ตรวจสอบวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง การตรวจสอบวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่นๆ ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายน้ำหลัก ตรวจสอบการทำงานของมาตราวัดความดัน ตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัย ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสถานะเปิด-ปิดวาล์ว ตรวจสอบสวิตซ์ตรวจจับการไหลของน้ำ ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างแผงควบคุมและการแสดงผลกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ รู้หรือไม่ว่า กฎหมายเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยในโรงงานได้มีการประกาศบังคับใช้ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 […]