บทบาทของอินเตอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้า

ABAP PROGRAMMING  / Internet /  บทบาทของอินเตอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้า

บทบาทของอินเตอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้า

0 Comments

บทบาทของอินเตอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโลกได้กลายเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างสะดวกสบายและทันสมัย แต่ทั้งนี้โลกไอทีก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา โดยเฉพาะบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของมนุษย์ และในอีก 5 ปีข้างหน้า โลกออนไลน์ก็จะมีการยกระดับความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เข้ามามีส่วนช่วยและแบ่งเบาภาระของมนุษย์มากยิ่งขึ้นในรูปแบบของ อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง Internet of Things หรือ loT

 

อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง Internet of Things หรือ loT

อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง Internet of Things หรือ loT เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่จะเชื่อมต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานและเชื่อมต่อ ควบคุมได้อย่างมีอัจฉริยะผ่านทางระบบเซนเซอร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ที่สามารถรวบรวม แลกเปลี่ยนและจัดเก็บข้อมูลต่างๆโดยมีมนุษย์เป็นคนควบคุมหรือสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือยานพาหนะต่างๆ ผ่านทางระบบเครือข่าวอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น การสั่งเปิด – ปิด เครื่องใช้สำนักงาน การสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการควบคุมโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือทางการเกษตร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เราสามารถควบคุมและจัดการทุกสิ่งนี้ได้ด้วยอินเทอร์เน็ต

 

บทบาทของอินเตอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้า

เทคโนโลยี Internet of Things จะสามารถแทรกตัวเข้าไปได้ทุกอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนในชีวิตประจำวันของมนุษย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต ที่จะเข้าไปเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมความปลอดภัย การบริหารจัดการงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะลดเวลาในการจัดการทุกอย่างของมนุษย์ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้แก่มนุษย์ รวมถึงยังเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการายงานสิ่งที่จำเป็น เก็บข้อมูลต่างๆให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความสามารถในการตรวจสอบระบบสินค้า การทำงานต่างๆได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

 

ทุกธุรกิจ ทุกสายงานอาชีพจะมีการนำ Internet of Things หรือ loT เข้ามาเป็นในช่วยในการเสริมสร้างความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้แก่มนุษย์มากยิ่งขึ้น บทบาทของอินเทอร์เน็ตในอีก 5 ปีข้างหน้าจะทำให้โลกความจริงและโลกดิจิทัลไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ทุกแบรนด์จะมีการเปิดรับข้อมูลในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา โลกดิจิทัลจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน ของทุกธุรกิจ ที่จะหันมาสร้างประสกบารณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า เน้นการให้บริการ มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าในอีก 2 – 5 ปีข้างหน้า Smart Device จากทั่วโลกจะจำนวนสูงถึง 20,000 ล้านชิ้น รวมถึง

 

นอกจากยังมีเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ VR : Virtual Reality เทคโนโลยีจำลองภาพสามมิติ สภาพแวดล้อมที่เสมือนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ โดยการใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ เพื่อที่จะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวภายในพื้นที่ที่กำหนด เป็นเทคโนโลยีที่จะก้าวขึ้นมาเพิ่มความบันเทิงในการใช้อินเทอร์เน็ต การดูหนัง รับชมความบันเทิงหรือฝึกฝนทำสิ่งต่างๆ