ตู้ดับเพลิงคืออะไร และการตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ABAP PROGRAMMING  / Business /  ตู้ดับเพลิงคืออะไร และการตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ตู้ดับเพลิงคืออะไร และการตรวจระบบดับเพลิง ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

0 Comments
ตรวจระบบดับเพลิง

ทุกคนรู้จักตู้ดับเพลิงมากน้อยแค่ไหน เชื่อว่าหลายๆ คนอาจเคยพบเห็นมาก่อน โดยเฉพาะตู้ดับเพลิงที่อยู่ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตู้ดับเพลิง รวมถึงการตรวจระบบดับเพลิงด้วย ว่าต้องตรวจสอบอย่างไร หรือตรวจสอบอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

ตู้ดับเพลิงคืออะไร

ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) คือ อุปกรณ์สำคัญในระบบดับเพลิง รวมถึงวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยด้วย ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อถึงคราวฉุกเฉินที่ต้องใช้งาน อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมหรือมีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการใช้งานเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ออกแบบไว้ โดยวิศวกรรมสถานแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา NFPA ได้มีการกำหนดให้ตู้ดับเพลิงและวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยจะต้องมีการตรวจระบบดับเพลิงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงมากมาย เพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา การตรวจสอบจะต้องตรวจระบบดับเพลิงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หรือบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน มีประสบการณ์ในการทำงานสูง

ตรวจระบบดับเพลิงต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจระบบดับเพลิงจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์โดยหลักๆ ดังต่อไปนี้
 • ทำการตรวจสอบและทดสอบสายฉีดน้ำ
 • ตรวจสอบตู้เก็บอุปกรณ์
 • ตรวจสอบสายฉีดดับเพลิงทั้งชนิดพับหรือชนิดม้วน
 • ตรวจสอบจุดต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง
 • ตรวจสอบวาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง
การตรวจสอบวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่นๆ
 • ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายน้ำหลัก
 • ตรวจสอบการทำงานของมาตราวัดความดัน
 • ตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมสัญญาณเตือนภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งสถานะเปิด-ปิดวาล์ว
 • ตรวจสอบสวิตซ์ตรวจจับการไหลของน้ำ
 • ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างแผงควบคุมและการแสดงผลกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

รู้หรือไม่ว่า กฎหมายเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยในโรงงานได้มีการประกาศบังคับใช้ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยโรงงานต้องมีระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องมือดับเพลิง และระบบน้ำดับเพลิง สำหรับโรงงานที่มีสถานที่เก็บวัตถุไวไฟเกิน 1,000 ตรม. ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แต่หากโรงงานมีพื้นที่น้อยกว่า 1,000 ตรม. สามารถใช้ระบบท่อยืนและเครื่องสูบน้ำได้

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สาระน่ารู้ เกี่ยวกับตู้ดับเพลิงและการตรวจระบบดับเพลิง หวังว่าข้อมูลที่เราได้แชร์ไปในข้างต้นจะมีประโยชน์ต่อทุกคน หรือคนที่กำลังสนใจเรื่องนี้และหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจระบบดับเพลิง อย่างที่บอกว่าการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีความสำคัญมาก เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั่นเอง